Dobermann Review • Dobermann Database
 

Jana v. Gaxhardter Wald - Pedigre

Jana v. Gaxhardter Wald

Type: with links to: Show:
Puma v. Druidenstein icon icon Athos v. Nymphenburg icon icon Eick v. Eschenhof icon icon Flint v. Forell icon icon
Fee v. Hagenstern icon icon
Cora v. d. Brunnenstadt icon icon Lux v. Steinweg icon icon
Gitta v. Hessenland icon icon
Mischka v. Druidenstein icon icon Don Dayan v. Franckenhorst icon icon Bryan v. Forell icon icon
Olive Bamby's Pride icon icon
Isabella v. Druidenstein icon icon Bongo v. Blauen Berg icon icon
Ukase v. Druidenstein icon icon
Hella Gaxhardter Wald icon icon Bingo v. Ellendonk icon icon Jago v. Beelen icon icon Chico v. Forell icon icon
Dascha v. Forell icon icon
Palma Ellendonk icon icon Miko v. Furstenfeld icon icon
Iris v. Ellendonk icon icon
Festa v. Gaxhardter Wald icon icon Butler v. d. Rauberhohle icon icon  
 
Quelle v. d. Bayernschanze icon icon Argus v. Neroberg icon icon
Insel v. d. Bayernschanze icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: