Dobermann Review • Dobermann Database
 

Puma v. Druidenstein - Pedigre

Puma v. Druidenstein

Type: with links to: Show:
Athos v. Nymphenburg icon icon Eick v. Eschenhof icon icon Flint v. Forell icon icon Chico v. Forell icon icon
Kira v. Romberg icon icon
Fee v. Hagenstern icon icon Chico v. Forell icon icon
Sonja v. d. Brunoburg icon icon
Cora v. d. Brunnenstadt icon icon Lux v. Steinweg icon icon Prinz v. Forellenbachle icon icon
Conny v. Steinweg icon icon
Gitta v. Hessenland icon icon Vello v. Furstenfeld icon icon
Daisy v. Hessenland icon icon
Mischka v. Druidenstein icon icon Don Dayan v. Franckenhorst icon icon Bryan v. Forell icon icon Vello v. Furstenfeld icon icon
Kira v. Romberg icon icon
Olive Bamby's Pride icon icon Odin v. Forell icon icon
Rita v. Forell icon icon
Isabella v. Druidenstein icon icon Bongo v. Blauen Berg icon icon Armin Meckie v. Roten Feld icon icon
Assi v. Schwarzwald icon icon
Ukase v. Druidenstein icon icon  
 

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: