Dobermann Review • Dobermann Database
 

Josta Irvi Roh - Pedigre

Josta Irvi Roh

Type: with links to: Show:
Edgar-Gai icon icon Boris icon icon Saroumane des Landrys icon icon Abbas v. Egeloh icon icon
Pilar des Landrys icon icon
Siren de La Puent Du Kurs icon icon Danica Stamms Juon icon icon
Danica Stamms Gigi icon icon
Grem- Gaida icon icon Gera- Marat icon icon Ralf (own. Podyjablonskaja) icon icon
Gerda icon icon
Grand Gloria icon icon Roshfor icon icon
Greida icon icon
Cen-Viya icon icon Cendo Roch icon icon Endo z Pisecneho Ostrova icon icon Ivo v. Schloss Grossau icon icon
Ara z Pisecneho Ostrova icon icon
Bet-Betris icon icon Brams icon icon
Terri (mgols6215 ) icon icon
Fre-Vega icon icon Frei icon icon Maksim-Viol icon icon
Aldo-Deja icon icon
Vetti icon icon Lord (own. Markin) icon icon
Big Elsa icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: