Dobermann Review • Dobermann Database
 

Dzhilda (own. Shastov) - Pedigre

Dzhilda (own. Shastov)

Type: with links to: Show:
Dzhon (k-3) icon icon Dafnis (k-1) icon icon Redi (own. Zaharow) icon icon Rex (own. Minaichev) icon icon
Rafi (own. Epshtein) icon icon
Dzhilda (own. Mahnuchevskaya) icon icon Garold (own. Kurbatov) icon icon
Dzhemma (own. Gurevich) icon icon
Dzhenni icon icon Dzhek (own. Bogdanov) icon icon  
 
Alfa (own. Apalonov) icon icon  
 
Ledi (own. Griboedov) icon icon Kino K-5 icon icon Dafnis (k-1) icon icon Redi (own. Zaharow) icon icon
Dzhilda (own. Mahnuchevskaya) icon icon
Era S-1 icon icon Dzhek (own. Bogdanov) icon icon
Elfa (own. Junitckiy) icon icon
Gilda (own. Ivanov) icon icon    
 
   
 

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: