Dobermann Review • Dobermann Database
 

Rex (own. Minaichev) - Pedigre

Rex (own. Minaichev)

Type: with links to: Show:
Dino v. Mildstein icon icon Apollo v. Schutzeneck icon icon Prinz Carlo Koningstad icon icon Ajax v. Grammont icon icon
Waltraute v. Grammont icon icon
Blanka v. d. Funkenburg icon icon Salto v. Rottal icon icon
Thela v. Ostersee icon icon
     
 
   
 
Ardi (own. Jegorova) icon icon      
 
   
 
     
 
   
 

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: