Dobermann Review • Dobermann Database
 

Gerta (own. Koreisha) - Pedigre

Gerta (own. Koreisha)

Type: with links to: Show:
Benno v. Forstenberg icon icon Bodo v. d. Residenz icon icon Faust v. Pleissenburg Jordihort icon icon Zeus v. Parthengrund icon icon
Juno v. Parthengrund icon icon
Charlotte v. Friedewald icon icon Astor v. d. Residenz icon icon
Bella v. Dombachtal icon icon
Bella v. d. Bramburg icon icon Barry v. Langerode icon icon Prinz Leuthold v. Hornegg icon icon
Asta v. Starkenburg icon icon
Bella Kerl icon icon  
 
       
 
   
 
     
 
   
 

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: