Dobermann Review • Dobermann Database
 

Dzhilda (own. Bychkov) - Pedigre

Dzhilda (own. Bychkov)

Type: with links to: Show:
Peter K-2 icon icon Dzhek (own. Bogdanov) icon icon    
 
   
 
Netti (own. Kiseleva) icon icon Garold (own. Kurbatov) icon icon Bazalt v. Skhodnya icon icon
Gerta (own. Koreisha) icon icon
Bekki (own. Pryeobrazhenskiĭ) icon icon  
 
Diana (own. Vysotsky) icon icon Atos (own. Mazor) icon icon Garold (own. Kurbatov) icon icon Bazalt v. Skhodnya icon icon
Gerta (own. Koreisha) icon icon
Bianka (own. Solovieva) icon icon  
 
Diana (own. Govorkov) icon icon Bil'(own. Prusakov) icon icon  
 
Alma (own. Sevakin) icon icon  
 

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: