Dobermann Review • Dobermann Database
 

Anni v. d. Brundiekshohe - Pedigre

ANNI v. d. BRUNDIEKSHOHE

Type: with links to: Show:
Ferry v. Heinichsburg icon icon Hasso v. d. Neckarstrasse icon icon Horst v. d. Bismarcksaule icon icon Bruno v. Henschelberg icon icon
Carmen v. Bad Heidelberg icon icon
Freya v. Rauhfelsen icon icon Troll v. d. Engelsburg icon icon
Jessy v. d. Sonnenhohe icon icon
Carmen v. Heinichsburg icon icon Arko v. Adlergestell icon icon Bob v. Lichtenberg icon icon
Hera v. Wingolf icon icon
Bessie v. d. Trimburg icon icon Ferry v. d. Triumphforte icon icon
Krida v. Dombachtal icon icon
Anka v. Rehwalde icon icon Peter v. Wiesengrund icon icon Lasso v. Wiesengrund icon icon Frido v. Raufelsen icon icon
Grille v. Wiesengrund icon icon
Anni v. d. Birkenheide icon icon Alf v. Steiger icon icon
Alfa v. Simmenau icon icon
Elfe v. Simbach icon icon Blucher v. d. Siegessaule icon icon Troll v. d. Engelsburg icon icon
Foni v. Jena icon icon
Anka v. Simbach icon icon Ajax v. Illerblick icon icon
Asta v. Eckartsburg icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: