Dobermann Review • Dobermann Database
 

Flek v. Schwarzing - Pedigre

Flek v. Schwarzing

Type: with links to: Show:
Frey v. Stresow icon icon Lux v. d. Blankenburg icon icon Burschel v. Simmenau icon icon Arno v. Glucksburg icon icon
Gudrun v. Hornegg icon icon
Asta Voss icon icon Edelblut v. Jagerhof icon icon
Senta v. Jagerheim icon icon
Flora v. Stresow icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon Berlin v. Belling icon icon
Asta Voss icon icon
Lotte v. Stresow icon icon Burschel v. Simmenau icon icon
Elfriede v. Elsass icon icon
Bijanka v. Kurpark icon icon Artus v. Rhein Erft icon icon Roland v. Gersbach icon icon Edelblut v. Jagerhof icon icon
Lotte v. Gersbach icon icon
Dinorah v. Hornegg icon icon Prinz Modern v. Ilm-Athen icon icon
Helga v. d. Pfalz V. Hornegg icon icon
Lotte v. d. Hauptstrasse icon icon Cajax v. Isarstrand icon icon Roland v. d. Haide icon icon
Wally Ii v. d. Hufe icon icon
Vilja v. Burtscheid icon icon Prinz v. Burtscheid icon icon
Mirta v. Giessen icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: