Dobermann Review • Dobermann Database
 

Betty v. Notburgatal - Pedigre

BETTY v. NOTBURGATAL

Type: with links to: Show:
Gundram v. Riedburg icon icon Ajax v. Oderwald icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon Berlin v. Belling icon icon
Asta Voss icon icon
Asta v. Dreirosenstadt icon icon Lord v. d. Horstburg icon icon
Helga v. Ostersee icon icon
Asta Bohn icon icon Axel v. Haardgebirg icon icon Densos v. Atlantic icon icon
Asta v. Pfalzer Rhein icon icon
Dalma v. d. Weidmannslust icon icon  
 
Herba v. d. Haltenklinde icon icon Helios v. Siegestor icon icon Stolz v. Roneckenstein icon icon Alex v. d. Finohohe icon icon
Dora v. Wiesengrund icon icon
Ella v. Siegestor icon icon Bluto v. Isarstrand icon icon
Thessa v. Ostersee icon icon
Franzi v. d. Haltenklinde icon icon Harras v. Ostersee icon icon Salto v. Rottal icon icon
Freya v. Ostersee icon icon
Apola v. Oberhof icon icon Sultan v. Wiesenfeld icon icon
Asta v. d. Feuerburg icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: