Dobermann Review • Dobermann Database
 

Greta Betelges - Pedigre

Greta Betelges

Type: with links to: Show:
Fedor del Nasi icon icon Baron Nike Renewal icon icon Prinz v. Norden Stamm icon icon Quinn dei Nobili Nati icon icon
Kastra v. Norden Stamm icon icon
Borana Bea Sawages icon icon Graaf Festus v. Neerlands Stam icon icon
Heidy Royal Bell icon icon
Akuna Matata de Grande Vinko icon icon Tigr iz Slavnoi Stai icon icon Ugor di Villa Conte icon icon
Indira v. d. Rauberhohle icon icon
Andromeda Ak-Yar icon icon Larson v. Frankenland icon icon
Ak-Yar Shagrelli icon icon
Virginia Betelges icon icon Gino Gomez del Citone icon icon Astor del Citone icon icon Prinz v. Norden Stamm icon icon
Tequila Mali del Citone icon icon
Arielle D'Amour del Citone icon icon Prinz v. Norden Stamm icon icon
Tequila Mali del Citone icon icon
Vanja Sawages icon icon Graaf Guido v. Franckenhorst icon icon Hertog Alpha v. Le Dobry icon icon
Vivre Vivien v. Franckenhorst icon icon
Heidy Royal Bell icon icon Hargos v. h. Wantij icon icon
Karmel Kesia v. Diaspora icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: