Dobermann Review • Dobermann Database
 

Garant v. Huhnerhof - Pedigre

Garant v. Huhnerhof

Type: with links to: Show:
Alf v. Steiger icon icon Horst v. d. Bismarcksaule icon icon Bruno v. Henschelberg icon icon Ajax v. Oderwald icon icon
Camilla Wuhler icon icon
Carmen v. Bad Heidelberg icon icon Ikos v. Siegestor icon icon
Blanka v. Henschelberg icon icon
Lamja v. Zwingfried icon icon Bello v. d. Dornburg icon icon Asso V. Cunerstein icon icon
Bella v. Rost icon icon
Kake v. Zwingfried icon icon Rex v. Nussberg icon icon
Hummel v. Zwingfried icon icon
Fee v. d. Botelsburg icon icon Jockel v. Pfeddersheim icon icon Frido v. Raufelsen icon icon Troll v. d. Engelsburg icon icon
Jessy v. d. Sonnenhohe icon icon
Fanny v. Pfeddersheim icon icon Astor v. Millerhof icon icon
Blanka v. Pfeddersheim icon icon
Bubina v. Deutschen Eck icon icon Luz v. Rodeltal icon icon Alto v. Sigalsburg icon icon
Fee v. Rodeltal icon icon
Ida v. Brunia icon icon Claus v. Wilbrink icon icon
Adda v. Nettebach icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: