Dobermann Review • Dobermann Database
 

Ursel v. Feengrund - Pedigre

Ursel v. Feengrund

Type: with links to: Show:
Alto v. Sigalsburg icon icon Lux v. d. Blankenburg icon icon Burschel v. Simmenau icon icon Arno v. Glucksburg icon icon
Gudrun v. Hornegg icon icon
Asta Voss icon icon Edelblut v. Jagerhof icon icon
Senta v. Jagerheim icon icon
Lotte v. Roneckenstein icon icon Alex v. d. Finohohe icon icon Achim v. Langerode icon icon
Leddy v. d. Blankenburg icon icon
Dora v. Wiesengrund icon icon Troll v. d. Blankenburg icon icon
Lea v. Wiesenfels icon icon
Fee v. Rodeltal icon icon Faust v. Pleissenburg Jordihort icon icon Zeus v. Parthengrund icon icon Arnfried v. Brandis icon icon
Ursula v. Parthengrund icon icon
Juno v. Parthengrund icon icon Marathon v. d. Klosterburg icon icon
Sorma v. Parthengrund icon icon
Carla v. Rodeltal icon icon Edelblut v. Jagerhof icon icon Prinz Modern v. Ilm-Athen icon icon
Tajana v. Jagerhof icon icon
Lady v. Rodeltal icon icon Lord (gunzelin X Nixe) icon icon
Lady v. Thorsberg icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: