Dobermann Review • Dobermann Database
 

Xandra v. Ellendonk - Pedigre

Xandra v. Ellendonk

Type: with links to: Show:
Gero v. Ellendonk icon icon Astor v. d. Schimmel Schulz Heide icon icon Armin v. Dornberg icon icon Max v. Wurttenberg icon icon
Goldine v. Sandfontaine icon icon
Addi v. Ahsetal icon icon Arko v. d. Kettlerhorst icon icon
Anita v. Klockenhof icon icon
Dixi v. Krakau icon icon Dirk v. Goldberg icon icon Muck v. Hagenstolz icon icon
Nette v. Hagenstolz icon icon
Elke St Clemens icon icon Alf v. Romereck icon icon
Bianka v. Weideneck icon icon
Palma Ellendonk icon icon Miko v. Furstenfeld icon icon Bordo v. Furstenfeld icon icon Lump v. Hagenstolz icon icon
Inka v. d. Nordburg icon icon
Citta v. Furstenfeld icon icon Lump v. Hagenstolz icon icon
Carmen v. Felsingpass icon icon
Iris v. Ellendonk icon icon Fred v. d. Blutenstadt D'Orsoy icon icon Alf v. Hagenfreund icon icon
Asta v. d. Hochheide icon icon
Dixi v. Krakau icon icon Dirk v. Goldberg icon icon
Elke St Clemens icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: