Dobermann Review • Dobermann Database
 

Ali v. Langenhorst - Pedigre

Ali v. Langenhorst

Type: with links to: Show:
Guy's Hilo v. Norden Stamm icon icon Bryan v. Forell icon icon Vello v. Furstenfeld icon icon Bordo v. Furstenfeld icon icon
Citta v. Furstenfeld icon icon
Kira v. Romberg icon icon Bingo v. Dornberg icon icon
Ilka v. Romberg icon icon
Burga Gunthersforst icon icon Tex v. Frankenland icon icon Boris v. Hagenstolz icon icon
Lady v. Frankenland icon icon
Gunthersforst Jasmin icon icon Cliff of Fayette Corner icon icon
Gunthersforst Carmen icon icon
Biene v. Niederkassel icon icon Satan Ellendonk icon icon Gero v. Ellendonk icon icon Astor v. d. Schimmel Schulz Heide icon icon
Dixi v. Krakau icon icon
Afra v. Hohenstaufen icon icon Argus v. Neroberg icon icon
Gitta v. Chalua icon icon
Blanka v. d. Au icon icon Ralf v. Forell icon icon Arco of Fayette Corner icon icon
Cita Germania icon icon
Asta v. Fischweiher icon icon Bruck v. Hoffmansmuhle icon icon
Bella v. Hoffmansmuhle icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: