Dobermann Review • Dobermann Database
 

Brut - Pedigre

Brut

Type: with links to: Show:
Cliff Gunthersforst icon icon Zar v. Forell icon icon Odin v. Forell icon icon Falko v. Hagenstolz icon icon
Iris v. Forell icon icon
Cita Germania icon icon Casar v. Weideneck icon icon
Reni Germania icon icon
Habanera Gunthersforst icon icon Cliff of Fayette Corner icon icon Arco of Fayette Corner icon icon
Bella v. Berg Mondela icon icon
Anni v. Heggraben icon icon Igon v. Wellborn icon icon
Rita Germania icon icon
Sigma icon icon Goliath Gunthersforst icon icon Nappi Pellavakasken icon icon Nord Germania icon icon
Pellavakasken Epe icon icon
Carmen Gunthersforst icon icon Eros v. Furstenfeld icon icon
Goldine v. Furstenfeld icon icon
Vanda (own. Dmitriev) icon icon Mag (own. Esse-Raado) icon icon Charli-Kines icon icon
Hella (own. Sokolov) icon icon
Vesta (own. Kovaljev) icon icon Poker (own. Strogay) icon icon
Java S-25 (own. Dybrovskaja) icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: