Dobermann Review • Dobermann Database
 

Baron Bryan v. Harro's Berg - Pedigre

Baron Bryan v. Harro's Berg

Type: with links to: Show:
Baron Cesar v. Rensloo icon icon Alva v. Franckenhorst icon icon Chico v. Forell icon icon Odin v. Forell icon icon
Cita Germania icon icon
Amarilda v. Wachenburg icon icon Ero v. Eichenhain icon icon
Costa v. Eichenhain icon icon
Grafin Graziedotter icon icon Kasmir- Kandy icon icon Bryan v. Forell icon icon
Kippis Girl icon icon
Gravin Grazie icon icon Bryan v. Forell icon icon
Assy v. Eichenhain icon icon
Vitesse v. Franckenhorst icon icon Nimrod Hilo v. Franckenhorst icon icon Guy's Hilo v. Norden Stamm icon icon Bryan v. Forell icon icon
Burga Gunthersforst icon icon
Olive Bamby's Pride icon icon Odin v. Forell icon icon
Rita v. Forell icon icon
Medina dei Piani Di Praglia icon icon Ingo v. Forell icon icon Chico v. Forell icon icon
Grafin v. Hagenstern icon icon
Della v. Franckenhorst icon icon Bryan v. Forell icon icon
Olive Bamby's Pride icon icon

 

 

For webmaster - Pedigree HTML code to go: