HOME FEMALES


Euro Dinamika iz Zoosfery
Euro Dinamika iz Zoosfery, whelped 2005-01-17
(Pimm's Number One iz Doma Domeni x Mo de Stang Zu)

 
 • International Champion
 • Champion of Russia
 • Champion of Moldova
 • Champion of Slovakia
 • Champion of Moscow
 • Champion of RKF
 • Grand Champion of Russia
 • Young Champion of Russia
 • Young Champion of Russian Dobermann Club
 • 2 x Winner of Russian Dobermann Club
 • National Show - BOB black and BIS
 • Championship of Moscow - BOB black and BIS
 • Champion of "Eurasia 2007, 2008"
 • Multi - BOB, BIS
 • 6 x CACIB
 • v2 - IDC-2006
 • BH, ZTP V 1A (A.Hoppe), Schh-I
 • HD-A (Germany)
 
Next Section Next Section