Victor di Casa Balestrieri
Victor di Casa Balestrieri, whelped 1998-07-17, deceased 2005-06
(Cock di Casa Balestrieri x Elli di Casa Balestrieri)
 
 
  • Class winner IDC 2000
  • Vice-Europa Sieger 2001
  • ZTP V-1B
  • HD-B

Next Section